Selasa, 23 Februari 2010

32. Fadilah Membaca Sholawat Nabi

Allah SWT. dengan firman-Nya :
”Sesungguhnya Allah dan malaikat-Nya,
Bersholawat kepada Nabi-Nya.
Hai orang beriman bersholawat dan bersalamlah kepada Nabi-Nya !”

Rasulullah saw. dengan sabdanya :
”Bacalah sholawat padaku,
Demikian sabdanya,
Sesungguhnya bacaan sholawat padaku,
Adalah penebus dosamu,
Dan pembersih bagimu.
Siapa yang membaca sholawat padaku sekali,
Allah memberinya rahmat sepuluh kali. 28)

Barang siapa membaca sholawat padaku satu kali,
Dibalas oleh Allah dengan sholawat sepuluh kali.
Barang siapa membaca sholawat sepuluh kali,
Dibalas oleh Allah dengan sholawat seratus kali.
Barang siapa membaca sholawat seratus kali,
Allah menulis di antara ke dua mata,
Bebas dari kemunafikan dan bebas dari api neraka.
Dan di hari kiamat dimasukkan ke dalam sorga,
Bersama orang-orang syuhada di dalam Sorga. 29)

Perbanyaklah membaca sholawat bagiku,
Sebab pembacaan sholawat bagiku,
Akan mengampuni dosamu.
Mintalah kepada Allah derajat dan wasilah bagiku,
Sebab wasilahku di sisi Tuhanku,
Adalah syafa‘at penghapus dosamu.” 30)

Berkata Ubai bin Ka‘ab radhiallahu ‘anhu :
”Wahai Rasulullah sesungguhnya aku membaca sholawat,
Berapa lamanya aku membaca sholawat ? ”
Nabi bersabda : ”Sesukamu.
Bila kamu menambah lagi lebih baik bagimu.”
Aku berkata : ”Seperempat dari waktuku ?”
Nabi bersabda : ”Sesukamu.
Bila kamu menambah lagi lebih baik bagimu.”
Aku berkata : ”Separoh dari waktuku ?”
Nabi bersabda : ”Sesukamu.
Bila kamu menambah lagi lebih baik bagimu.”
Aku berkata :
”Dua pertiga ?”
Nabi menjawab : ”Sesukamu.
Bila suka kamu,
Menambah lagi lebih baik bagimu.”
Lalu aku berkata : ”Aku menjadikan seluruh waktuku,
Untuk membacakan sholawat padamu.”
Lantas sabda Nabiku :
”Kalau kamu berbuat seperti itu bagiku,
Kesusahanmu akan diberesi,
Dan dosa-dosamu pun diberesi.” 31)

Rasulullah saw. dengan sabdanya :
”Barang siapa yang namaku,
disebut di hadapannya,
Tidak membaca sholawat padaku,
Berarti tidak jalan ke sorga yang ia tuju bersamaku.” 32)

Rasulullah saw. bersabda :
”Bila ada orang di hadapannya berkata,
Menyebut namaku,
Lantas tidak membaca sholawat padaku,
Itulah orang yang paling bakhil padaku.”

Abu Bakar r.a. berkata mengenai dosa :
”Membaca sholawat pada Nabi,
Memusnahkan beberapa dosa,
Seperti air memadamkan api.
Mengucapkan salam pada Nabi Allah,
Lebih afdhol daripada memerdekakan budak hamba Allah.
Cinta kepada Rasulullah lebih afdhol di sisi Allah,
Daripada berperang di jalan Allah.” 33)

Nabi saw. bersabda :
”Barang siapa,
Menuliskan sholawat untukku,
Di suatu buku,
Para malaikat akan memintakan ampun untuknya,
Selama namaku dimuat dalam bukunya.” 34)

Ibnul Jauzi meriwayatkan,
Dalam kitab Ahzan :
”Ketika Adam ingin mendekati Hawa,
Hawa meminta Adam diberi mas kawin kepada Hawa.”
Berkata Adam :
”Wahai Tuhanku apalah yang akan kuberikan kepada Hawa ?”
Allah berfirman kepada Adam :
”Baca sholawat kepada Muhammad saw. untuk mas kawin Hawa,
Dua puluh kali sholawat.”
Adam pun membacakan dua puluh kali sholawat.

Ka‘bul Ahbar berkata pula:
”Allah pernah memberi wahyu kepada Nabi Musa.
Wahai Musa apakah kamu suka,
Kelak di hari kiamat tidak mengalami kehausan ?”
Musa berkata : ”Ya Tuhan.”
”Perbanyaklah sholawat kepada Muhammad saw. rasul Tuhan !”

Aisyah berkata kepada Nabi :
”Siapakah orang yang tidak melihatmu di hari kiamat, ya Nabi ?”
Rasul saw. menjawab : ”Orang yang bakhil.”
Aisyah bertanya : ”Siapakah itu yang bakhil ?”
Rasul saw. menjawab : ”Orang yang tidak bersholawat padaku,
Ketika mendengar disebut namaku.”

Al Hafidz As Sarji dan lainnya berkata :
”Sesungguhnya seluruh bacaan zikir tidak berguna,
Dan tidak diterima pula,
Di sisi Allah kecuali dengan khusuk ia baca.
Tetapi membaca sholawat pada Rasul Allah,
Akan diterima di sisi Allah,
Sekali pun tidak hadir hatinya kepada Allah.”

Abul Hasan Al Bakri berkata kepada sahabatnya :
”Bagi seseorang disarankannya,
Minimal 500 sholawat pada tiap harinya,
Sekali pun dengan bacaan sholawat yang pendek tiap harinya.”

Dalam kitab Qutul Qulub berkata Abu Thalib Al Makki :
”Bagi seseorang disarankan tiap hari,
Minimal 300 bacaan sholawat untuk Nabi.”

H.M. Ma‘shum Hasibuan, B.A.

28). HR. At –Tamimi
29). HR. At –Thabrani
30). HR. Ibnu Asakir
31). HR. At –Tirmidzi
32). HR. At –Thabrani
33). R. An –Namiri dan Basykuwal
34). HR. At – Tamimi

Tidak ada komentar:

Posting Komentar